Alois Andritzki

Msgr. Hermann Gebert:

… W swojej dokumentaciji wo KZ Dachau rozprawja pater Josef Fischer:
1941 móžachu jeći měšnicy hody prěni raz w lěhwowej kapałce bloka 26 woswjećić. K tomu bě Alojs Andricki wobraz wo Jězusowym narodźe w Betlehemje za wołtar namolował. Fischer pisa: „Tež hdyž to njebě najwyše wuměłstwo, wobradźi wobraz wbohim jatym tola wjele wjesela a pohłubši hodownu nahladu 1941. Samo hodowne štomiki dowoli lěhwowy nawoda k hodam…
(JF Bd. I 97/98).

Alojs schmückt sein Weihnachtsbrief Malerbild Malerbild 2


Alojs wupyši hodowny list

 

Rysowanka šulerja „Ćah w nocy“


Skicaběhar

Malerbild 3 Malerbild 3 Malerbild 6


Rysowanka „ptačk“


Samowudebjene primicne swjećatko


Samowudebjene primicne swjećatko

 

Otto Pies:

…Tajke běchu hody!  1941 bě wšitko hinak. To bě kapałka hižo něšto lěpje zarjadowana. Z kistow a blachowych tyzow bu wołtar z tabernaklom natwarjeny; samozhotowjene swěčniki ze swěčkami stejachu na wołtarju, a młody kapłan z Drježdźan bě z wodźanymi barbami  na hromadźe zlěpjene nowiny wulki wołtarny wobraz namolował, kotryž předstaji hodowny podawk. Zrědka hdy je tajki jednory wobraz telko radosće a pobožnosće wubudźił, kaž tutón hodowny wobraz we wbohej nuzowej kapałcy baraki 26 w kaceće…

 

Andrea Čornakec:

…Wšudźe wudźěleše tehdy swoje samoćišćane primicne swjećatka. Serbsce ćišćeć dać njebě tehdy hižo nihdźe móžno, nacionalsocialistiske instancy tomu zadźěłachu, a tola bě wupuć namakał. Serbske pismiki bě sej, tak bě to dr. Jan Cyž widźał, w zbytkach zničeneje Smolerjec ćišćernje na dworje Serbskeho domu skradźu hromadźe pytał. Tekstej přida wšelake nabožne symbole, kotrež bě sam naćisnył, móžeše dźě derje rysować. Tute znamjenja potom Radworskej młodźinje na primicn ym kofeju wukładowaše…

 

 

(1) Msgr. Hermann Gebert, Kaplan Alois Andritzki  (Materialsammlung zu Schönstatt-Priestern), Simmern 2007
(2) Otto Pies, Stephanus heute, St. Benno-Verlag Leipzig 1957, S.114
(3) Andrea Čornakec,Wotrow ,  Studentska akademija wo Alojsu Andrickim, Radwor 1988