Alois Andritzki

Alfons Duschak:

…Gestapo chcyše a dyrbješe někajku přičinu namakać, zo bychu jeho zajeć móhli; dokelž, hdźe da mějachu nacije tajkich ludźi. Alojs dyrbješe prječ wot tuteje młodźiny, kotraž jeho lubowaše. Zawěsće su jednu přičinu w tym pytali, zo je wón swoju serbsku domiznu a jeje wobydlerjow lubował. Přeco zaso mějachu spěšnje k rukomaj žadławe słowo: přihot k wulkopřeradźe. To jako přeradu na Němcowstwje wukładowachu…

 

Njepřećel NS

Marta Hantušowa:

Alojs měješe w Drježdźanach kontakty z Polakami. Wón bě w prózdninach husto w Pólskej, móžeše so pólsce rozmołwjeć. Wón je tež Polakow spowědał a Božu mšu w pólskej rěči swjećił. Polacy běchu z toho jara wjesołi. To bě jedna z přičinow za jeho zajeće. Alojs měješe wjele za Polakow wyše. W Dachawje je pytał kontakt k pólskim duchownym…

Jako Marta Andrickec w Berlinje prošeše, zo bychu Alojsa pušćili, praji jej SS-muž: Wón ma wobchad z Polakami. Wy dźě wěsće, zo su Polacy ludźo druheje klasy…

 

 

(1) Alfons Duschak, Unser Alois Andritzki , (Notiz)
(2) Marta Hantušowa (rodź. Andrickec), Alojs a  Polacy;  (telefonat 07.08.1998 z R. Ledźborom)