Alois Andritzki

Biografija

 

 • *02.07.1914 w Radworju
 • + 03.02.1943 KZ Dachau

 

 • nan: kantor a wučer Jan Andricki, šulski nawoda w Radworju
 • mać: Madlena, rodź. Cyžec ze Stróžišća
    

 

 • bratřa: Jan, Gerard, Alfons
 • sotře: Marja, Marta

 

 • 05.07.1914 – Radwor – swjaty sakrament křćeńcy
 • 08.04.1923 – Radwor – 1.swjate woprawjenje
 • 10.06.1928 – Radwor – swjaty sakrament firmowanja wot biskopa dr.Christiana Schreibera na mjeno Stanisław

 

 • 4 lěta – Radwor – wopyt ludoweje šule
 • 1925 – Budyšin – wopyt Katolskeje wyšeje a natwarjaceje šule
 • 1934 – Budyšin – matura
 • 1934-38 – Paderborn – studij na Filosofisko – teologiskej akademiji
 • 1938-39 – Smochćicy – měšniski seminar

 

 • 30.07.1939 –  Budyšin – měšniska swjećizna
 • 06.08.1939 – Radwor – primica (wysoki swjedźeń Překrasnjenja Knjeza)
 • 1.10.1939 – Drježdźany – kapłan při Dwórskej cyrkwi
  • prefekt Kapałnikow
  • prezes Kolpingow w Drježdźanach a w Pirnje

 

 • 05.01.1941 – z Drježdźanskej młodźinu předstaja Alojs a dalši kapłanojo „Oberuferer Weihnachtsspiele“ w Dwórskej cyrkwi
 • 12.01.1941 – Pirna – hra so znowa předstaji – kontrola Gestapo a rozrěče z Alojsom
 • 21.01.1941 – w Drježdźanach nachwilnje zajaty dla njepřećelskich wuprajenjow přećiwo statej
 • wot 07.02.1941 w přepytowanskej jatbje w Drježdźanach
 • 15.07.1941 – sudniske jednanje w Drježdźanach
 • 15.08.1941 – pušćeny z jastwa, hnydom zaso zajaty wot gestapo
 • 02.10.1941 – Alojsa wotwjezu z Drježdźan z ćahom do Dachau
 • 10.10.1941 – do KZ Dachau zapokazany (čisło jateho 27829)
 • 1941 – Alojs moluje za wołtar w kapałcy w KZ Dachau hodowny wobraz
 • 19.01.1943 – na tyfus schorjeny přińdźe do rewěra
 • 03.02.1943 – na smjerć chory dóstanje wot hladarja smjertnu injekciju
 • 15.04.1943 – popjelnica w Drježdźanach pochowana

 

nan Jan mać Magdalena bratr Jan bratr Gerard bratr Alfons sotra Maria sotra Martha ludowa šula radwor kathólska wyša a natwarjaca šula budyšin filosofiska – teologiska akademija paderborn měšniski seminar w Smochćicach sudniske jednanje w Drježdźanach KZ Dachau čo 26 popjelnica w Drježdźanach pochowana